Bremen ve Cevresi Alevi Kultur Merkezi Tüzük Taslagi:
§ 1. Adi, Yer, Hesap Yüi
Dernegin adi Bremen ve Cevresi Alevi Kultur Merkezi 'dir ve bu
adla dernek kayit defterine gecirmelidir. Adinin sonuna e.V. alir.
Dernek yeri Bremen'dir. Hesap yili, takvim yilidir.
§ 2. Dernegin Görevleri
l . Dernek amaclarinim „Kultur Dernegi" olarak gerceklestirir ve
- Olanaklari cercevesinde göcmenlerin esit haklara ulasmasi icin calisir.
- Öncelikle Alevi Kültürü'nün yasatilmasi, tanitilmasi, gelistirilmesi icin calisir. Sanatsal etkinlikleri korur ve yaymaya calisir.
. Almanya'da yasayan insanlarin kültür alis-verisini destekler ve bu yolla kaynasmalarina yardimci olur.
2. Dernek Almanya'da özgürlük, esit haklar ve demokrasi düsüncelerinin göcmen ve Alman Halklarinin birlikte yasamlarinda yayginlastirmasina calisir. Amaci, halklarin kaynasmasi düsüncesinin günlük yasamda gerceklestirilebilmesidir.
3- Cocuklarin, genclerin ve yetiskinlerin okul ve meslek egitimi konularinda sorunlarinin cözümüne calisir.
4- Göcmenlerin, öncelikli olarak da Alevilerin toplumsal sorunlarina yardimci olmaya calisir.
Dernek görevlerini Almanya Anayasasi'nin öngördügü haklar ve sorumluluklar dogrultusunda gerceklestirir. Bu calismalarda kar amaci gütmez.
§ 3. Dernek amaclarinin gerceklestirilmesi
l .cesitli dil gruplarindan insanlarin biraraya gelerek tanismalarini ve kültür alis-verisinde bulunabilmelerini saglayacak etkinlikler düzenler.
*
2-Dil- edebiyat- müzik- tiyatro- dans- resim- bilgisayar- video kurs ve seminerleri hazirlar ve yürütür.
3- Sergi, okuma ve konserler hazirlar.
4- Saglik, hukuk ve sosyal konularda aydinlatici seminer ve toplantilar hazirlar.
5- Dernek amaclarinin gerceklestirilmesinin kolaylastiracak her türlü yayin yapar.
Özel gün ve konularda basin aciklamasi, kamuoyuna yönelik duyuru yapar, basin yayin ve televizyon kurumlariyla isbirligine girer.
6- Dernek dökümanlari, üye röpotajlarin ve gerekli materyallarin arsivlenmesini saglayarak, göcmen ve Alevi kültürü arastirmalarina katgida bulunur.
§ 4. Kamu yararliligi
Dernek yalnizca dogrudan dogruya, dernekler kanun'unun „vergiden muaf amaclar" bölümünde öngörüldügü bicimde,kamu yararina calisir.
. Derneklenn kazanclari ve diger gelirleri (Üye Aydatlari, bagislar v. b.) yanlizca tüzükte belirtirmis. amaclar dogrultusunda kullanilabilir. Dernek üyelerinin üyelikten ayrilmalari, dernegin kapatilmasi ya da feshi durumlarinda, ne ödedikleri üye aydatlarindan, ne de dernek mal varligindan pay istemeye haklari yoktur. Dernegin amaclarina yabanci ve ya cok yüksek ödemeler yoluyla kimseye yarar saglanamaz.
§ 5. Üyelik
l- Asadaki kosullari yerinde getiren her kisi dernek üyesi olabilir.
a.) Almanya'da oturuyor olmak.
b.) 16 yasini doldurmus olmak.
c.) Dernek amaclarinin gerceklestirilmesinde katkida bulunmayi ve birlikte calismayi kabullenmek.

d.) Dernek tüzügünü kabul etmek.
2. Yazili üyelik dilekcesi hakkinda yönetim kurulu karar verir. Dilekcede basvuran adayin adi, yasi, isi ve adresi belirtilmis olmalidir.
3. Yönetim kurulu üyelik dilekcesini inceler ve en gec dort hafta icerisinde cevap verir.
4. Dernege yararli olan herkes, yönetim kurulu karariyla onur üyesi olabilir.
§ 6. Üyeligin sona ermesi
Üyelik asagidaki hallerde sona erer:
^
1. Üyenin ölüm üzerine.
2. Üyenin yazili istifasi üzerine.
3. Uyelikten atilma durumunda.
Üyelikten atilma denetim kurulu karariyla olur. Atilma kararina karsi genel kurul nezdinde itiraz edilebilir.
Atilma karari asagidaki hallerde verilir.
1. Dernek tüzügüne aykiri davranmak.
2. Üc aylik süreyle aidat ödememek.
3.Dernege zarar verici dayranislarda
bulunmak
4. Neden göstermeksizin, Gönüllü üstelenmis görevleri yerine getirmemek.
5. Dernegi kötülemek.

§ 7. Üye aidatlari
Üyelerden aidat alinir. Aidat miktarini genel kurul belirler. Onur üyelerin aidat ödemek zorunda degildirler. Üyelik aidatlari, üyenin banka hesap numarasindan dernek tarafindan cekilir.
§ 8. Dernek organlari
1. Genel Kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetim Kurulu
§ 9. Genel kurul
Genel kurul dernegin yetkili organidir.
l. Görevleri sunlardir:
a.) Yönetim kurulu calisma raporunu dinler ve aklanmasina karar verir.

b.) Yönetim kuruluna 7 asil, 3 yedek üye secilir.
c.) Denetime kuruluna 5 asil, 2 yedek üye secilir.
2.Olagan genel kurul yilda bir kez ve her takvim yilinin ilk dört ayi toplanir. Genel kurul yönetim kurulu tarafindan cagrilir.
3. Genel kurulun yer, zamani ve gündemi en gec iki hafta önceden üyelere yazili olarak bildirilir.

4. Genel kurula yalnizcazca dernek üyeleri, onur üyeleri ve yönetim kurulunca yazili davetliler katilabilirler.
5. Üyelerin salt Cogunlugunun bulunmasi durumda genel kurulun karar alma yetkisi vardir. Aksi durumda yönetim kurulu 2 hafta icersinde, ayni gündemli ikinci bir cagri yapar. Bu durumda toplantiya katilan üye sayisina bakilmadan karar alinabilir.
6. Secme ve secilme hakki yanliz üyelere aittir. Onur üyeleri tartismalara katilabilir, ancak oy kullanamazlar. Dernek organlarindan birine secilen, diger bir organa secilemez.
7. Konuklarin oy kullanma ve tartisma haklari yoktur. Genel kurula mesajlarini iletebilirler.
8. Genel kurul, 14. ve 15. Tüzük maddeleri disinda kalan kararlarini, verilen gecerli oylarin salt Cogunluguyla alir. Her üyenin bir oy hakki vardir ve yanliz kendisi kullanabilir.
9. Genel kurul herhangi bir yönetim kurulu üyesince acilir. Acik oylama ile, genel kurulu süresi icin bir baskan ve iki yazmandan olusan bir divan komisyonu secilir.Divan komisyonu üyeleri dernek yönetimine secilebilirler. Eger bir ya da daha fazla divan komisyonu üyesi aday olursa, secimler icin acik oyla bir secim komisyonu secilir. Yazmanlar genel kurulun aldigi kararlarin protokolünü tutarlar. Protokol divan komisyonu tarafindan imzalanir ve istiyen her dernek üyesine gösterilir.
10. Yönetim kurulu ve denetim kurulu secimleri gizli oylama ve acik sayimla yapilir.
11. Yönetim ve denetim kurullari yanliz yeni secimlere kadar görevde kalabilirler.
§10. Olaganüstü genel kurul
- Yönetim kurulu gerekli gördügünde olaganüstü genel kurulu toplayabilir. Ya da, Üyelerin Üc'te bin ( 1/3 ) nin durumlarda, yönetim kurulu 6 hafta icersinde olaganüstü genel kurulu toplamakla yükümlüdür. Olaganüstü genel kurul icin tüzügün 9. Maddesi 3-10 siklari gecerlidir.
§11. Yönetim kurulu
1. Yönetim kurulu dernegin genel kuruldan sonra en yetkili organidir. 7 asil, 3 yedek üyeden olusur. Görevi dernegin amaclarini ve genel kurulun aldigi kararlari gerceklestirmektir. Genel kuruldan sonra yapilacak ilk toplantida yönetim kurulu görev bölümü yapar ve arasinda bir baskan, bir baskan yardimcisi, bir yazman ve bir sayman secer. Yönetim kurulu en az ayda bir toplanir. Bu toplantilarda yönetim kurulu üyelerinin salt Cogunlugu bulunmak zorundadir.
2. Yönetim kurulu kararlarini salt Cogunlukla alir. Kararlar, karar defterine gecilir, yönetim kurulu üyelerince imzalanir.
3. Yönetim kurulu görev süresi bitince dernek yönetiminin yeni secilmis bulunan yönetim kuruluna aninda devretmekle yükümlüdür.
4. Bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin ayrilmasiyla bosalan yerler yedek üyelerce doldurulur.Bosalan yerlerin doldurulmasinda siralama yedek üyelerin secimlerde aldigi oy sirasina göre belirlenir.
5. Yönetim kurulu dernek calismalarini kolaylastirmak icin Calisma gruplari ya da komiteler kurabilir.
6. Yönetim kurulunun görevlendirecegi her hangi bir yönetim kurulu üyesi, mahkemede ya da mahkeme disinda, dernegi temsil etmeye yetkilidir.
7. Dernek baskaninin bulunmadigi zamanlarda dernegin bütün isleri icin baskan yardimcisi (2. Baskan) yetkilidir.
8. Yazman dernegin yazismalarini yürütür, karar defterini tutar ve dernek evraklarini düzenler.
9. Sayman dernegin mali islerini yürütür ve gelir gider defterini tutar.
10. Dernek, toplanti, kongre ve benzeri seminerlerde, dernek yönetim kurulunun belirleyecegi bir delege vaya kurul tarafindan temsil edilebilir.
§12. Denetleme kurulu
Denetleme kurulu 5 asil, 2 yedek üyeden olusur. iclerinde birini baskan secer.
a.) En az üc ayda bir olmak kaydiyla toplanarak, karar defterini, gelir-gider tutanaklarini ve üye listesini kontrol eder.
b.) Dernek amaclarina ve tüzügüne aykiri davranislarda bulunan üyeler hakkinda karar alir. Denetleme kurulu üyeler su önlemleri alir.
1. Uyari.
2. Kinama cezasi
3. Gecici uzaklastirma.
4. Üyelikten cikarma