Alcvilcr Hz imam Hüscyin`in kcrbclada schit cdilisinin
anisi olarak Muharrcm ayinin 1-12 günlcri icindc matcm
orucu tutarlar.
Matcm orucu Kur`anda vc Pcygambcrimizin hadislcrindc
ycr almistir.
Matcm ( yas ) orucuna kurban bayram`indan yirmi gün
sonra niyct adilir.

Bu ayda dügün cglcncc yapilmaz, hayvan kcsilmcz, su
icilmcz, gönül kirilmaz.
Oruc sürcsincc ncfislcrinc hakim olunur.
Halk ccm cvindc toplanarak kcrbcla olayini anlatir
vc kitaplardan okurlar.

MATEM ORUCU SÖYLE NiYET EDiLiR

ALLAH ALLAH Er hak- Muhammcd-Ali askina imam Hüscyin
cfcndimizin susuzluk orucu niyctinc Kcrbclada schid olan
tcmiz ruhlarina Fatima anamizin scfaatina On iki imamlar
askina oruc tutmaya niyct cylcdim.
Ulu dcrgah kabul cylcsin.

ORUC ACMA DUASI

ALLAH ALLAH imam Hüscyin`c onun soyuna vc dostlarina
sclam olsun yczid` c soyuna vc yandaslarina yüz bin
lanct olsun.
Yücc ALLAH imam Hüscyin askina tuttugumuz oruclari
kabul cylcsin. Gcrccgc Hüüüü