KUL H?MMETKul Himmet, Anadolu Alevilerinin üstün deger verdigi "Yedi Ulu" ozandan biri olup 16 ve 17. yüzy?llar aras? ya?am?? oldu?u söylenmektedir.

KUL H?MMET'im mürit idim Dehme
Özüm ulastirdim sahip-zamana
?radet getirdim Sah Tahmasb Han'a
Hüseynîyiz, mevâliyiz ne dersin.

Safevi Hükümdar? Sah Tahmasb Han, Sah ismail hatayîinin ogludur ve (M.1517-1567) y?llar? aras?nda yasamistir. Yukaridaki dörtlükten ve benzeri dörtlüklerden, Kul Himmet'in 16. Yüzy?llarda yasadigi, "KUL H?MMET" kitabinin yazari ibrahim Aslanoglu ve Kul Himmet'ten bahseden diger yazarlara kanaat getirmektedir.Kul Himmet'in yasami da diger ozan ve seckin ulularimiz gibi (zamaninda) kaleme alinip tespit edilmedigi böylece anlasilmis oluyor. Bu bilinmezlikler, basit bir ihmallik falan degildir. Önemli nedenleri vardir.


Bu hakk dostlarinin unutulmasini isteyen zihniyetin adi Ehlibeyt düsmanligidir. Bu baskici ve zulümkar zihniyetin tüm engellerini asan Hakk dostlari,
Gelecek kusaklara aktarmak istedikleri örf, adet ve inanclarinin bilgilerini "sözlü gelenek" halin-de aktarmislardir. Karayobaz zulümkari, bu güclü "aktarma" usulüne ise engel olamamislardir.
Arap yarimadasindan Horasan'a, Horasan'dan Anadolu'ya (sözlü gelenek halinde) intikal ettirilen, Muhammed Ali'nin Tarik-i nazenin aski ve ahlaksal yasami, agir bedeller ödenerek, yasatilmistir.


Hic kesmezem eteginden elimi/ Hak katinda kabul ettim ölümü
Dogru sürün evliyanin yolunu/ Ol mümin kullarin görsem Ya Ali.


Diyerek, canini Hak yoluna feda edecek duruma gelmis bilincli ve imanli bir Alevi ozani olan Kul Himmet, geriden gelen kusaklara "Hakk-Muhammed-Ali" askini aktardigi gibi ö?üt, nasihat ve uyar? icerikli deyisler de miras birakilmistir.

Her gördügün seyhi mürsit edinme
Zahiri-bat?n? bir olmayinca
Teslim olup sakin rehber edinme
Bir kamil kemalli er olmayinca

Dermend olmayinca, gönül Hak olmaz
Asik olmayinca sine cak olmaz
KUL H?MMET'im eydür vücut pak olmaz
Mürsid-i kamilden el olmay?nca