DAR GÜLBENGi

Bismi Sah. ALLAH, ALLAH. Erenler Yüzüm Yerde
Özüm Darda. Erenler meydaninda, Muhammed
Ali divaninda, pir huzurunda, canim kurban, tenim
tercüman. Bu fakirden agrinmis incinmis, gücenmis
can karindaslarindan var ise dile gelsin, bile gelsin.
hakkini talep eylesin. ALLAH eyvallah. gercekler demine
hü dost.


SOFRA GÜLBENGi
Bismi Sah. Evvel ALLAH dileyim. Kadim ALLAH diyelim.
Geldi Ali sofrasi destur ya sah diyelim.
Sahin gönderdigini biz yiyelim. Demine hü diyelim .


SABAH GÜLBENGi


Bismi Sah. ALLAH ALLAH.Erenler sabahlar hayir
ola. Hayirlar fethola. Münkir münafik yuf ve mat
ola. Niyazim kabul ola. Muradim hasil ola. Hazreti
pir efendimiz hayirlar verdikce vere. Sah abdal
Musa Sultan gözcümüz ve bekcimiz ola. Kaygusuz
Abdal himmeti üzerimizde hazir ve nazir ola. ALLAH
eyvallah. Gercekler demine hü.


AKSAM GÜLBENGi

Bism-i Sah. ALLAH ALLAH. Erenler aksamlar hayirola
feth ola. Serler defola. Münkir, münafik yuf ve mat ola.
oniki Imam Efendilerimiz yardimcimiz ola. Nuru nebi keremi
Ali, pirimiz hünkarimiz Hacibektasi Veli. Yuf lanet yezide.
Rahmet mümünke. Gercekler demine, keremine hü.


UYKU GÜLBENGi
Bismi Sah. Vakitler hayrola. Hayirlar fethola.
Er hak Muhammed Ali destegirimiz ola. Er hak
tarikat karindaslarimizi postunda siyr-i gazan eyele.
sik olmaya. Yuf münkire. Lanet yezide. Rahmet mümine.
Hünkar Hacibektas demine hü.


ESiK GÜLBENGi

Bismi Sah. Mümin bugün gülzara geldim.
Halimi arzetmeye Dildare geldim.
Koyarlarsa bizi iceri Erenler kapida düsmeye didare geldim.
Ber cemal zati bala Al-i aba rasalavat Hü dost.


AYRILIS GÜLBENGi

Bismi Sah. Kadri visalin nur-u saadet vasfi cemalin ruzu
kiyamet dem mail oldu gam zail oldu.
Gelmek iradet gitmek icazet. Bercemal Muhammed
kemal, Hasan, Hüseyin Ali bülend ra selavat.


YENi AY GÖRDÜKCE GÜLBENGi

Nasri Min ALLAH ve fethüm karib ve bessirülmüminin
ya Muhammed ya Ali, ya Hünkar Haci Bektas Veli.
Lafeta illa Ali La seyfe illa zülfikar. Bercemal zati pak
al-i aba rasalavat.
Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve Ali al-e
Muhammed.


TIGBENT GÜLBENGi

Bismi Sah. Hizmeti Merdan. Havaleti piran.
Bendedil bendine kisvara kilmisam dost bendini.
Rehber ile pire ettik iktida.
Takti selman boynuma tig-i bendime. ber cemal Muhammed
Kemal Hasan Hüseyin Ali Bülent ra salavat.


HAK HAYIRLISI GÜLBENGi

Bismi Sah. ALLAH ALLAH Yüzüm yerde elim darda.
Dar-i Mansurda, erenlerin gani dergahinda.
Erenlerden hak hayirlisini sey-en ederim.
ALLAH eyvallah Hü dost.


SiTEMi CELiK GÜLBENGi


Günahkarim günahim affeyle ey Sah Muhammed Mustafa
ol Ali dergah Hüseyni kerbala hakki icin tövbe gönehima,
estagfurullah.
Hal Erenler halidir. Yol Erenler yoludur. Gafil olma degen
ustadelidir.
Yol Erenler yoludur. Gafil olma. Degen ustad elidir.
Ustad nefesi, nefesi Imam hidayeti Ali, izni halife dest-i
sah, eyvallah. Hü dost.


TEKBiRi TAC

ALLAH ALLAH Sah-i veli, Muhammed Ali. Tacül arifiyn
Hazreti Hünkar Haci Bektas Veli. Küllü sey,in halikun illa
vechehü lehül hükmü ve ileyhi turceun Allahü la ilahe illa
hüvel hayyül kayyum.
Tekbiri Hünkar Haci Bektas Veli. Alahu ekber Allahu ekber
ve lillahil hamd.


TIRAS TERCUMANI

Tras olduk bugün minnet Hüdaya Tevellamiz
Muhammet Mustafaya Teberra kilmisiz biz hariciye
Esir olduk Aliyel Murtazaya.
Tiras olduk bu gün elhamdülillah
Hüdanin birligine sükrallah.


TERCUMAN-I KURBAN

Muhammed Ali nin hürmeti icin bu dergahtan ayirma
ey gani sah.
Fermani celil, Kurbani Halil, Delili Cebrail, Tekbiri Ismail
Bismillahirrahmanirrahim suphanellezi la ilaha illa hüva
ALLAH u ekber ALLAH u ekber ALLAH u ekber
ve la havle kuvvete illa billahil aliyyül azim.


TESLiM TERCUMANI

ALLAH ALLAH erenler erkani oldu imanim
Kalmadi gönlümde sekki gümanim.
Takip teslimi oldum hakka teslim Erenler hizmetinde
terktir canim.
Ber cemal Muhammed Kemal Hasan Hüseyin Ali Bülent
rasalavat.

TERCUMAN-I CERAG

Bismi Sah ALLAH ALLAH Cün ceragi fahri uyardik
ol hüdanin askina.
Dü cihan fahri Muhammed Mustafanin askina.
Sakii kevser Aliyel Murtazanin askina Hem Hatice Fatima
hayrünnisanin askina.
On iki Imam sadri vilayetpisivanin askina.
Carde-i masum, i pak al-i abanin askina Hazreti Hünkari alem
kutbul evliyanin askina.
hasredek yansin yakilsin vallahianin askina.
Ber cemal Muhammed Kemal Hüseyin Ali Bülent rasalavat.

VAHDET GÜLBENGi

Oturan, Duran, hazir gaip ayini cem sakin erenler ask olsun.

SAKI GÜLBENGi

Bismi Sah. Can-i gecmisiz biz Rum erenleri askina.
Can gözüyle dembedem halki görenler askina. Kerbelada
desdi gamda can verenler askina.
Sen yezidin elinden susuz kalanlar askina >Sebil ederim canlar
Sah Hüseyin in askina.
Ber cemal Muhammed Kemal Hasan Hüseyin Ali Bülent
rasalavat.


YOL GÜLBENGi

Bismi Sah. Her kaza kanden gelirse defeylesin perverdigar
La feta illa Ali la seyfa illa züfikar Her cefa kanden gelirse
defeylesin perverdigar La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar
Her kaza kanden gelirse defeylesin perverdigar La feta illa
Ali la seyfe illa zülfikar.
On iki Imam , On dört masumu pak, On yedi kemerbest
gözcümüz ve bekcimiz ola. Didarindan katarindan ayirmaya
Ücler, Besler, Yediler, Kirklar, Ücyüz altmis altilar binbirler
nazari aliyeleri üstümüze hazir ve nazir ola.
kutbu alem Sah i eekrem zati tamam hayati müdam destegeri
has-u am, Pirimiz Hünkar Haci Bektasi Veli Himmeti Üzerimize
hazir ve nazir ola.
Gercekler demine hü.

iKRAR TERCUMANi

Bismi Sah. Hamdülillah kim ben oldum bende-i Al-i aba can-i
dilden askile hem caker-i al-i aba rah-i zulmetten cikip dogru
yola bastim kadem.
Hab-i gafletten uyandim can gözüm kildim küsa.
Mezhebim haktir, Caferdir gayriler batildir Pirim Üstadim
Haci Bektas Veli kutbul evliya.
Sevdigim Oniki imam ben güruhi nacidenim. Yetmis iki
firkadan oldum beri. Dahi cüda hak deyip bel bagladim
ikrar verip Erenlere rehberim oldu.
Muhammed mürsidimdir Murtaza.

MEYDAN GÜLBENGi

Besmi Sah. Allah Allah erenler meydaninda hak Muhammed Ali
divaninda On iki imam, On dört masum pakan efendilerimizin
dostlarina dost düsmanlarina düsman olmak kavliyle.
Ve er hak erenlerin pent ve nasihatleriyle amel ve hareket
etmek üzere bas acik, ayak yalin boyunu bagli yüzü
üzere sürüne gelmis erenler meydana teehhül ikrari vermek
niyazida falan nam bir kuzulu kurbanimiz vardir.
Ayini cem erenlerinin rizalari ile getirelim mi.
Emri mürsid ne buyurulur Sah im erenlerim.

TELKiN TERCUMANI

Ey Talip Yalan Söyleme
Giybet etme Sehvetperez olma
kibr-ü Kin tutma Kimseye Haset etme Gördügünü ört
Görmedigini Söyleme Elinle Koymadigin seye Yapisma
Elin ermedigi yere El uzatma Sözün söylemedigi yere söz
söyleme.
Ibretle bak hilm ile söyle Kücüge izzet büyüge hizmet eyle.
Ikrarini saf eyle. Hakki Özünde mevcut bil. Her esrar-i
agah ol. Özünü tarikatta sabit kadem eyle. Mürsidin
Muhammed rehberin Ali dir Mezhebin imam Cafer sadik
Güruhun naci pirin Haci Bektas Velidir.


Kaynak Sefer Aytekin 1958